Menu

Zending

Actief op Soemba via SOS

Soemba

Het Indonesische eiland Soemba is één van de armste gebieden van Indonesië. Soemba beslaat iets meer dan een kwart van Nederland en heeft rond de 650.000 bewoners. Economisch staat het eiland er slecht voor en de perspectieven zijn niet groot. Er zijn enkele autowegen, maar over het algemeen is het eiland moeilijk te bereizen. Vooral in Oost-Soemba heerst maandenlang droogte en is veel grond onvruchtbaar. Soemba is één van de laatste gebieden op aarde waar het animisme (geesten- en voorouderverering) nog volop aanwezig is. De traditie (adat) speelt op een groot deel van het eiland nog een grote rol en vormt een belemmering voor groei in diverse opzichten. De islam (Indonesië is het land met de grootste moslimpopulatie ter wereld) is ook op Soemba in opkomst. Maar door de tijden heen is ook geëvangeliseerd op Soemba, bijvoorbeeld vanuit Nederland, en is materiële hulp verleend. Uit deze evangelisatie is onder meer het kerkgenootschap Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur ontstaan, kortweg: GGBST. (Gereja betekent 'kerk', Bebas betekent ‘vrije’ of ‘vrijgemaakte’ en Timur betekent 'oost'.)

Over Soemba

Het eiland Soemba is één van de armste gebieden van Indonesië. Indonesië als geheel is vooral een moslimland, maar juist op Soemba vind je ook veel animisme (geesten- en voorouderverering). In materieel en christelijk opzicht is dit eiland nog ontwikkelingsgebied, waarvoor Nederlands-gereformeerde aandacht mag bestaan. 

Soemba beslaat iets meer dan een kwart van Nederland en heeft ruim 700.000 inwoners. Economisch staat het eiland er slecht voor en veel toekomstperspectief is er niet. Vooral in Oost-Soemba heerst maandenlang droogte en is veel grond onvruchtbaar. De traditie speelt op een groot deel van het eiland nog een grote rol en vormt een belemmering voor groei in diverse opzichten. Daarbij is de islam ook op Soemba in opkomst. Al met al een tamelijk somber beeld, in het bijzonder van Oost-Soemba. Maar door de tijd heen hebben Nederlandse christenen zich het lot van de Oost-Soembanezen aangetrokken. Na aanvankelijk zelf het zendingswerk te hebben verricht, hebben gereformeerde predikanten zich nu gericht op het opzetten en steunen van evangelisatiewerk door de Oost-Soembanezen zelf. Ook wordt aan de Oost-Soembanezen materiële hulp verleend.

Dorp op zich
Vanuit de NGK wordt hulp verleend aan de Vrije Kerken van Oost-Soemba (Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur). Dit kerkgenootschap bestaat uit een aantal kerken en kringen en een zogeheten kerkelijk centrum. Dat laatste een plaats waar veel gemeenteleden in de buurt wonen en waar scholen, een kerk en een internaat aanwezig zijn, alle verwant aan het kerkgenootschap. Dit kerkelijk centrum is een dorp op zich geworden en draagt als naam Parai Puluhamu (plaats van de goede boodschap). Ds. P.P. Goossens heeft zich tijdens zijn leven buitengewoon ingezet voor dit dorp en het kerkgenootschap. De Vereniging Steun Oost-Soemba (S.O.S.) heeft daarbij de nodige diensten verleend en gaat daar tot vandaag aan toe mee door.
Aanvankelijk werden evangelisten voornamelijk opgeleid aan de eigen Sekolah Guru-Injil. Nu lijkt het accent meer te zijn verschoven naar een opleiding aan een externe hogeschool.
S.O.S. sponsort een aantal van de studenten daar. Op de christelijke basisschool en op de christelijke school voor voortgezet onderwijs (SMP) in Parai Puluhamu komen kinderen van ongelovigen uit de omgeving met het Evangelie in aanraking en wordt succesvol onderwijs gegeven. Voor de instandhouding en uitbouw van deze scholen maakt S.O.S. elk jaar geld over. Ook biedt S.O.S. aanvullende financiële steun bij kerkbouw in Oost-Soemba en sponsort de vereniging studenten aan hogescholen voor veeteelt, landbouw en gezondheidszorg.
Malaria en andere niet-westerse ziektes komen op Oost-Soemba frequent voor. Voor de aanschaf van medicijnen wordt elk jaar geld overgemaakt.
Deze steun wordt graag gegeven, want in de berichtgeving vanaf Soemba wordt zeer regelmatig gemeld dat mensen tot geloof komen en dat kinderen en ouderen worden gedoopt. Dus is het goed onze verre broeders en zusters te blijven steunen door gebed en financiering.

Het werk Nu
Geschiedenis

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt