Menu

In gesprek met kerkverlaters

Bert: God geeft niets om mensen

Berts oma overlijdt als hij 8 is. Andere verlieservaringen volgen. Steeds meer staat Berts eigen werkelijkheid van verdriet, pijn en dood haaks op het verhaal van God die zorgt, liefheeft, en geneest. Hij kan wel zonder zo’n God en verlaat de kerk.

Toen Berts oma kanker kreeg, baden zijn vader en moeder aan tafel voor haar genezing en voor ‘moed en kracht naar kruis’. Toen ze was gestorven, zeiden ze: ‘Oma is nu bij God en
heeft geen pijn meer.’ Maar Bert wilde zijn oma hier, op aarde. Zo kreeg hij al jong vragen over een God die zou luisteren naar je gebed, maar dat in werkelijkheid niet blijkt te doen.
Mensen als Bert zien God als een vader zonder liefde. Ze ervaren dat God er niet is wanneer ze hem het meest nodig hebben. Ze ontdekken dat God soms niet doet wat Hij wel kán doen. God doet maar wat. Berts relatie met God zou je kunnen omschrijven als: als God niet om mij geeft, geef ik niets om God. En net als de verloren zoon pakt Bert z’n boeltje op, verlaat zijn geestelijke vader en vertrekt naar een ander land.

Begrip

Hoe zou je nu in gesprek kunnen gaan met Bert? In het eerste artikel gaf ik vier tips. De eerste twee zijn ook belangrijk voor het gesprek met mensen als Bert
1. Begrip voelen

Bedenk dat het godsbeeld en de gevoelens van Bert herkenbaar zijn.
Lees Psalm 13 maar eens. De eerste helft gaat helemaal over God die niets om een mens geeft.
Pas in de tweede helft verwoordt de dichter gelovig vertrouwen.
Bij mensen als Bert is dat vertrouwen gebroken of er nooit geweest.
Hun Psalm 13 eindigde, waar in het geheel van de psalm geen einde, maat een witregel staat.

2. Begrip tonen
3. Bidden

AHA erlebnis

De verloren zoon zag zijn vader en alles waar hij voor stond niet zitten. Tot hij alles kwijt was.

‘Toen kwam hij tot zichzelf en dacht…’ (Lucas 15:17).

Wij mensen kunnen alleen maar constateren dat we veel kwijt kunnen raken en midden in de ellende kunnen zitten. Dat kan zonder God, maar je kunt daarin ook met Hem leven.
Je hoopt eigenlijk voor jezelf en anderen op zo’n aha-moment, die Gods-erlebnis. Want Hij is erbij, in lief en in leed, ook op momenten dat je het zelf niet begrijpt.
Bid dat mensen die God vaarwel zeiden weer door Hem gevonden worden. Bid dat mensen God weer vinden en Hem vertrouwen, ondanks alles.

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt