Menu

Toerusting

Bijbellezen als discipel

Startavond: Bijbellezen

We zijn gewend aan Bijbelstudie. We stellen daarbij vragen als ‘wat wordt hier bedoeld’ en ‘wat kan ik er mee’.

Bijbelstudie als discipel is bedoeld om een stapje verder te denken:

  • Wat kun je met je Bijbellezen doen?
  • Wat kun je er mee om te implementeren in je leven.
  • Wat betekent jouw Bijbelstudie voor je vrienden, je buren, je omgeving?
Kennis krijgt pas vorm als het bij het hart komt

Via het stellen van goede vragen – voor volwassenen en kinderen – van belang zijn breng je zaken bij het hart. Zie ook dit voor kinderen en jongeren:

Wel zien, maar niet weten en doen? vraagt een verandering van je waarneming…

De Emmaüsgangers hadden dat. Onderweg opeens iemand die met je meeloopt. En nadat-ie geluisterd heeft naar de pijnlijke gebeurtenissen uit Jeruzalem het woord neemt:‘Hebben jullie dan niet gelezen…, wisten jullie niet dat…’.
Haast te pijnlijk om te moeten erkennen. Maar nee. Ze wisten het niet. Zelfs als de waarheid voor je neus staat.
Wel gelezen, maar nooit gezíen!

Dat de Christus moest sterven om de wereld te redden.
En dat het Gods plan is dat wij ons, met enthousiaste gehoorzaamheid, willen laten inschakelen in Gods plannen.
Om die hele wereld weer te bereiken. Onze wereld!
Onze eigen omgeving, onze collega’s en kennissen.

Discipelend Bijbellezen richt je blik op dit perspectief.

Weer leren lezen en zien welke plannen God heeft met jouw en in jouw wereld.
Het gaat daarom telkens weer over de vraag: op welke manieren wil God je inschakelen?
DeBijbelstudies laten je verrassende mogelijkheden zien en je leert je eigen mogelijkheden hierin ontdekken en beter kennen.

Vraag op ngk@missionair.nl een digitaal boekje aan! Het is gratis!

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt