Menu

MICHA CURSUS

zorgen voor elkaar en de schepping

Aan de slag

Leeggeviste oceanen, spijkerbroeken waar bloed aan kleeft, eenzame mensen bij jou in de straat en bergen giftig afval in Gods schepping… Wie het nieuws volgt, zou er somber van worden. Want wat kun je doen en waar moet je beginnen?

‘Ach mens’, zegt de Bijbelse profeet Micha, ‘je weet toch allang wat goed is, en wat God van je vraagt. Het is zo eenvoudig! Het is niets anders dan dit:

recht doen,
trouw zijn,
en nederig Gods weg gaan.’

‘Precies!’ zegt Jezus een paar honderd jaar later. ‘Het gaat om het zoeken van mijn Koninkrijk en mijn gerechtigheid. Als je dat doet, hoef je je nergens meer zorgen om te maken.’

Recht doen

De Micha Cursus gaat over hoe Gods goede leven bedoeld is: Vrede en en recht. Samen met anderen denk je daarom na over jouw plek en rol in deze wereld via onderwerpen als:

  • zorgen voor mensen om je heen en voor de schepping
  • duurzaam en eerlijk handelen in deze wereld
  • jouw talenten en mogelijkheden om recht te zetten wat krom is

Het vijfde hoofdstuk is speciaal. Het is een meerkeuze-menu en jij kiest wat je gaat doen! Wij ontwikkelden hiervoor het groepsgerecht VERKEN JE BUURT.

SAMENWERKING

Het Missionair en het Diaconaal Steunpunt en Verre Naasten zijn partners van Micha Nederland. We zijn verbonden in het verlangen dat kerken groeien in het goede leven delen, dichtbij en ver weg. De Micha Cursus is daarin een prachtig hulpmiddel.

Heb je zin om mee te doen? Dat kan!
Het is leuk om het samen te doen. In je kerk, Bijbelkring of vriendengroep. Organiseren gaat gemakkelijk met behulp van een online instructie.

Over Kerk in je buurt

Het Diaconaal Steunpunt, het Missionair Steunpunt en Verre Naasten willen kerken inspireren en ondersteunen om diaconaal-missionair actief te zijn in de samenleving. Het verlangen is dat kerken groeien in het delen van geloof, hoop en liefde, dichtbij en ver weg. Daarom ontwikkelden we samen de online themamodule ‘Kerk in je buurt’, waarin je als geloofsgemeenschap wordt aangemoedigd concrete en lokale stappen te zetten.

Deze module is het best geschikt voor mensen die:

  • samen optrekken in een kerk
  • of samen passie hebben voor een groep of activiteit in een buurt
  • of samen in een bepaalde buurt wonen
  • of elkaar willen helpen in de eigen buurt het koninkrijk van God meer vorm te geven

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt