Menu

Een kerk die kan

Een kerk die kan – zoek de bloei van je buurt kwam uit in augustus.
Rudolf Setz en Marten van der Meulen schreven over hoe je vanuit discipelschap een nieuwe beweging in en buiten de kerk kunt maken. Het vertelt dit vanuit het perspectief van Assen Zoekt en de thema's: inclusief en identiteit.

EenKerkDie-Kan omslag

Rudolf Setz en Marten van der Meulen hebben samen hun verhaal op papier gezet. Het is een boek waarin je als gewone gelovige, als kerkganger, als diaken of predikant hele concrete handvatten krijgt om je kerk-zijn om te denken. Een praktisch boek en ook helpend omdat je zoveel kunt herkennen voor je eigen situatie.

De bloei van je buurt te zoeken? Het kan. Dit boek wijst daarvoor een weg. Het is geschreven vanuit de praktijk. Met een hart gericht op God, zijn kerk en zijn wereld. Van harte aanbevolen, voor mensen met hart voor evangelisatie.

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt