Menu

Kerkverlating & Toetreding

In gesprek met kerkverlaters

Er zijn nogal wat mensen tussen de 30 en 60 die in hun jeugd de kerk hebben verlaten en niet of nauwelijks meer geloven. Het zijn onze collega’s, buren, familieleden of vrienden.
Met hen over het geloof praten vermijden we liever, we willen de relatie graag goed houden. Maar gewoon vragen stellen kan heel goed werken, om twee redenen:

  1. Als ze over hun ervaringen met opvoeding, de kerk en God kunnen vertellen, voelen ze zich gehoord en zal de relatie eerder verbeteren dan verslechteren.
  2. Uit onderzoek blijkt dat maar weinig toetreders onkerkelijk zijn opgegroeid, de meesten waren eerder kerkverlater.

Hieronder vindt je drie verhalen van kerkverlaters

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt