Menu

Pionieren

Kerk zijn met: Richting, Ruimte & Rust

Richting, Ruimte en Rust met als basis Vaders Liefde

Vroeger draaide het in de opvoeding om de 3 R’s voor elk kind: Rust, reinheid en regelmaat. En mevrouw R(ibble) voegde daar aan toe: liefdevolle koestering. Met die drie en vier R’s komt een kind tot haar of zijn recht en kan het zich goed ontwikkelen.

Ook een kerk kan zich gezond ontwikkelen op basis van drie keer R:

Richting, Ruimte en Rust met als basis Vaders Liefde

Van kerkplanters kunnen kerken leren wat die drie R’s voor hun eigen functioneren betekenen.

Richting

Kerkplanters beginnen niet met het planten van een kerk.
Al vaak jaren ervoor is in hun binnenste vaak een groeiende onrust met de bestaande kerk, omdat ze te weinig missionair is, te wéinig gericht op Gods Missie.

Ze koesteren de droom dat ze meer kunnen doen en richten steeds meer hun keuzen daarop in: een studie, een alpha-cursus, gesprekken met anderen... lijntjes uitwerpen...

Die weg in de goede richting wordt ook steeds bijgesteld. Er komen mogelijkheden op je pad, andere deuren gaan dicht. Dromen wordt denken, het denken wordt keuzes maken.

Daardoorheen speelt steeds serieuzer zoeken naar mogelijkheden wat God precies wil voor jezelf en voor een bepaalde groep of gebied.

  • Volgen lijkt vaak vreemd, missionair schijnt meestal moeilijk,
    evangelisatie oogt eng en jezelf geven kan kostbaar zijn.

Wat kun je als 'kerklid' leren van kerkplanters?

  1. Dat je de tijd neemt om te bedenken waar God je wil hebben
  2. Dat je Gods plannen voor jezelf koestert en steeds serieuzer gaat doordenken
  3. Dat je stapsgewijs je leven weer invult en vorm geeft in wat God graag wil
    van jou persoonlijk
    voor zijn wereld

 

In het boek HEILIG VUUR
pioniersreis voor beginners

schrijft Margrietha Reinders
iets over RICHTING zoeken

En dat in Nederland alleen maar kerken bestaan vanwege pioniers uit vroeger tijden.

Bestel het vlot geschreven boekje hier

Ruimte
Rust

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt