Menu

Harthorend & Spreekvaardig

LSD in de kerk

De kunst van het vragen stellen, begint met luisteren.

In een kerk, een gezin of op je werk… Overal ben je in gesprek.In deze blog (en de pdf die je kunt downloaden) in het kort:

 • De theorie van LSD – Luisteren, samenvatten en doorvragen…
 • Oefensituaties (zoals die in een kerk spelen kunnen) waar je mee aan de slag kunt
 • Een checklist (stapsgewijs de theorie) en daarbij een observatie / feedbacklist

1. Luisteren

Luisteren doe je met je hele persoon. Niet alleen met je oren. O.m. door je lichaamshouding, je gedrag en door oogcontact laat je de ander zien dat je geïnteresseerd bent in wat hij te zeggen heeft.

Let op

 • Je houding: Zet je lijf op aandacht (geen armen over elkaar bv) en ontspan je gezicht…
 • Je lichaamstaal: Oogcontact,  knikken en ‘hummen’
  non-verbaal ‘meeveren’ (afstand verkleinen, afstand nemen, gebaren spiegelen).

2. Samenvatten

Heeft de ander zijn verhaal of opmerking afgerond, vat het dan samen in je eigen woorden.
Door samen te vatten, check je of je de boodschap goed hebt begrepen. Die check doe je expliciet!
Zegt de andere dat je niet goed samenvatte, dan laat je de ander aanvullen of corrigeren. Samenvatten controleert dus of je goed luisterde. En het geeft een gesprek ook structuur.

Voorbeeld samenvatting:

 • “Als ik je goed heb begrepen, vind jij dat …”          > Klopt dat?
 • “Je zegt dus dat …”                                                  > Heb ik dat goed begrepen?

3. Doorvragen

Tijdens het luisteren en samenvatten ontdek je vaak dat je nog niet het hele verhaal hebt gehoord! Door extra vragen te stellen (door te vragen) krijg je meer informatie, inzicht en/of begrip.

Hoe doe je dat? Je zoekt naar aanknopingspunten in wat de ander zei om op door te vragen. Aanknopingspunten kunnen zijn: vage woorden, algemene uitlatingen, subjectieve aannames, opmerkingen over anderen ‘zij denken dat…’ en formuleringen met ‘moeten’ of ‘kunnen’. Doorvragen op zulke woorden of zinnen halen vaak extra en zeer waardevolle informatie boven tafel. Let daarbij op wat de ander zegt en ook op wat hij niet zegt. Zo krijg je meer informatie los.

Voorbeelden:

 • “Zij zijn altijd tegen?” “Ik kan er niets mee.”
   Doorvragen: Waartegen dan? Wat zou je er mee willen kunnen?
 • “Ik kan moeilijk in zo’n God geloven.”
   Doorvragen: Wat weerhoudt je? Vind je dat lastig?
  Wanneer is dat probleem begonnen? En waardoor?

Voorbeeldsituaties

Situatie 1

Je komt als ouderling bij … Henk en Ingrid.

Situatie: Henk vindt de kindmomenten in de kerk niet fijn, maar juist heel oneerbiedig. En dat geldt ook voor andere veranderingen als het gaand avondmaal, bv. Daarnaast willen ze geen groepshuisbezoek, maar gewoon zelf huisbezoek, zoals altijd!

Doel van dit gesprek: jij moet van hen te weten komen waarom ze kind-moment en gaand avondmaal oneerbiedig vinden. En ook wil je weten waarom ze persoonlijk huisbezoek willen.

PAS OP: Je neemt geen genoegen met antwoord als: het ging toch altijd prima op de oude manier!
Je wilt nl. ook argumenten krijgen die je later aan de kerkenraad wilt doorgeven!

 

Situatie 2

Je komt als dominee of ouderling bij … Marieke en Anton.

Situatie: Deze 2 mensen hebben verkering en willen nu gaan trouwen in de kerk. Anton is lid van de PKN, Marieke van de GKv. Jij komt op bezoek om hier met hen over te praten.

Doel van dit gesprek: Jij wilt van Marieke weten waarom ze wil trouwen in de GKv kerk. En je wilt weten hoe ze samen denken over het verschil in lidmaatschap wanneer ze eenmaal getrouwd zijn.

Situatie 3

De ouders van Stefan vragen of je eens langs wilt komen.

Situatie: Stefan is bijna 18 jaar en wil niet meer naar de kerk toe. Stefan vind er niets meer aan. Hij slaapt liever uit.  Afgelopen week heeft Stefan zijn ouders gezegd dat hij niets meer met de kerk en geloof te maken wil hebben. Zijn ouders willen dat Stefan naar de kerk en catechisatie blijft gaan.

Doelen van dit gesprek:

 1. Zorg dat je van de ouders te weten komt wat ze in deze situatie zelf vinden en willen.
 2. Probeer via de ouders uit te zoeken wat Stefan vindt en denkt. Weten zijn ouders dat wel

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt