Menu

Toerusting

Maatwerk

Elke kerk is uniek

Om als kerk goed te functioneren, moet je regelmatig investeren in je beleid en je kader.
Of in de gemeente als geheel. Dat vraag om maatwerk.

Dit wordt steeds belangrijker nu de maatschappij waarin we leven snel veranderd. En we als kerken daarin een plek willen blijven innemen. En er ook binnen de kerk van alles veranderd.

Je geloof, je inzicht en kennis, je manier van samenwerken, de kwaliteit van het kader en de betrokkenheid van de gemeente…
Ze bepalen samen het kerkelijk leven. Als Missionair Steunpunt bieden we hiervoor advies en begeleiding, trainingen en ondersteuning op maat.  

Heb je specifieke wensen?

Wij zoeken samen naar een op maat gesneden aanbod.
Wanneer zoiets langere tijd gaat vragen (mogelijk tussen de 6 en 18 maanden) komen we met een modulaire opbouw en offerte.
Zo kan er ook gekozen worden uit verschillende opties…
Bij de verschillende modules kunnen we ook specifieke medewerkers inzetten voor training of begeleiding.

Maatwerk gaat meestal over: weten wat je bent als kerk en wat je gaat doen de komende jaren

Veel kerken willen zich (opnieuw) bezinnen op hun visie, beleid en kernwaarden.
Peter Wierenga van  Missionair Steunpunt heeft veel ervaring met het faciliteren van dit proces van kleine (5 mensen) tot grote (avonden met 400 mensen) groepen.
Daarbij wordt steeds gezorgd dat mensen met elkaar in gesprek komen en (via gerichte werkvormen) bijdragen aan een zichtbaar resultaat op de avond / aan het einde van een traject.

Verschillende opties zijn mogelijk

Hei-dag

Bezinning als kerkenraad (evt. met extra aanwezigen uit de gemeente)

Beleid vertalen
Gemeentebrede reflectie en bezinning

Bij al deze opties speelt de externe adviseur een 3-tal rollen. Die van Facilitator, Coach en Docent. Daarnaast bewaakt de externe adviseur dat er resultaat komt uit een avond of bezinningstraject.

Zo ontstaat, vanuit de divers rollen en met goede werkvormen en interactie echt maatwerk & gericht advies.

Natuurlijk is het gezamenlijke traject heel belangrijk, maar een gezamenlijk resultaat ook!

Contact!?

Hebt u voor uw gemeente een specifieke aanvraag? Of juist een soort vaag probleem?
Neemt dan eens contact op!
Zo’n gesprek alleen al kan u misschien verder helpen en het kost niets!

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt