Menu

Missionaire Kerkdienst(en)

Missionair preken: waar let je op?

In een eerdere blog ging het over de vraag: zou de kerkdienst missionair moeten zijn of niet. De teneur van het artikel was: Jazeker, alleen al voor heel veel gemeenteleden onder de 25. In deze blog meer over de missionaire preek aan de hand van een serie VLOGS van de PKN over Missionair preken. 

Deze eerste video gaat over Sanne uit Wijk bij Duurstede. Zij gaat nooit naar de kerk, maar neemt de uitnodiging van Anne Marie om eens mee te gaan, aan. Het portret kan je helpen je te verplaatsen in mensen (binnen en buiten de kerk) zonder kerkelijke achtergrond.

En in twee vlogs reageren predikanten op de vraag naar ‘missionair preken’?

De serie bevat een aantal meer fragmenten. Waarvan deze vervolgens meer over de techniek van het spreken gaat.

Meer lezen over Preken? Het RD gaf een mooi overzicht van recente publicaties

Preken, zo eenvoudig en vanzelfsprekend lijkt het allemaal niet, schrijft het RD. Het onderwerp is een gewild onderwerp voor uitgevers, zo laat een inventaris van recente publicaties zien.

Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; 304 blz.; € 34,90). Het boek geeft veel praktische adviezen voor het opzetten van een preek. Heel belangrijk is het beeld van de prediker als getuige, stellen De Leede en Stark. Dat de prediker geraakt is door het Evangelie, is aan hem te merken. „Om persoonlijk te preken, is een stevige persoonlijke en theologische identiteit nodig.” De preek wordt pas preek als hij in de eredienst wordt uitgesproken. Hij is veel meer dan voorlezen en voordragen wat opgeschreven is. Mensen houden van interactie en zeggen daarom dat „de dominee los moet komen van papier.” De prediking moet ook met de tijd meegaan. Dat betekent „een afwisseling van woord en beeld.”

Dr. Pieter Boonstra promoveerde vorig jaar op het proefschrift Omgang met de Bijbeltekst in de preek. Een empirisch homiletisch onderzoek (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; 272 blz.; € 24,50). Zijn stelling is dat de Bijbel Gods Woord is, maar het perspectief daarop is menselijk. Predikanten moeten zich er daarom bewust van worden welk perspectief ze gebruiken en of dat theologisch verantwoord is.

Prediking brengt de hoorder midden in het drama van Gods verlossingsplan, zo betoogt de Amerikaanse promovendus Eric B. Watkins in zijn vorig jaar verschenen proefschrift The Drama of Preaching. Participating in the Work of God in the History of Redemption (Wipf and Stock Publishers, Eugene (VS), 274 blz.; $ 33,-). Er is in de prediking geen andere kracht dan die van de Heilige Geest, zo benadrukt hij. Uiteindelijk leidt de tekst ons tot diepere gemeenschap met Christus, en in de eenheid met Hem groeien we in heiligheid.

Spraakmakend is het boek van Tim Keller, Preken. Geloof overbrengen in een sceptische tijd (uitg. Van Wijnen, Franeker; 303 blz.; € 19,95). Een preek voorbereiden vergt vele uren wanneer dit alles zijn plek moet hebben: de Bijbeltekst bestuderen, een overtuigende redenering opzetten, deze verrijken met metaforen en praktische voorbeelden en analyse van de cultuurgeest. Al deze aspecten vormen de kern van het boek: het verkondigen van het Evangelie in een (post)moderne tijd.

Prediking is goed nieuws. Tom Wright benadrukt in Goed nieuws! (uitg. Van Wijnen, Franeker; 256 blz.; € 18,95) dat God Zijn heerschappij al op aarde vestigt, niet pas later, in de hemel. De Bijbel zegt veel meer over Jezus’ sterven dan alleen dat hij stierf voor onze zonden. Wright keert zich tegen de gedachte dat God mensen alleen in een „lichaamloze hemel” wil brengen. Het doel van Gods reddingsoperatie is het herstel en de vernieuwing van heel de schepping.

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt