Menu

Toerusting

Missionaire ruimte verkennen

Een training voor predikanten

Binnen de NGK is er bij veel betaalde krachten (predikanten + missionair en kerkelijk werkers) een groot verlangen om zelf en als gemeente meer missionair actief te zijn.
Daarom organiseer ik als missionair consulent…

 • een tweetal bijeenkomsten in april en mei
 • voor ‘werkers in de kerk’
 • die het verlangen hebben naar meer missionaire ruimte voor zichzelf, hun kerk en de kerken
  (wat bedoel ik met missionair? zie omschrijving onderaan in deze tekst)
 • en die sámen deze ruimte verder willen verkennen
 • met als doel ná de zomer verder te gaan als ‘bemoedings- en verkengroepen’ voor de mensen die dat willen.

Dus om na de zomer als een soort kleine ‘leergemeenschappen’ en ‘bemoedigingsgroepen’ elkaar op te bouwen, scherp te houden én de NGK hiermee te dienen als persoon en beroepskracht, plaatselijk en de kerken gezamenlijk.

Aanleiding voor deze bijeenkomsten

Afgelopen jaar sprak ik maandelijks met een 8-tal predikanten en/of evangelisten via Skype. Steeds weer ging het over dat verlangen. En vervolgens  over de – soms weerbarstige – praktijk van het eigen werk of de eigen gemeente. Vaak kwam ook concreet het dagelijks werk en de visie als kerkenraad naar voren. En telkens zochten we naar concreet maken van dit werk in de eigen dagelijkse praktijk én in het leven van de gemeenschap, de kringen en kerkdiensten…
Van diverse aankomende predikanten (VU, TUA en TUK) kwam afgelopen maanden vervolgens de vraag ‘waar kunnen wíj straks – met ons missionaire hart – de kerken dienen? Volgens mij is er aanleiding genoeg voor een vervolgstap om mensen aan elkaar te verbinden!

Het plan en het doel

Stap 1

Er komen twee bijeenkomsten

Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Missionaire-Verkengroep-300x272

De doelen, zoals ik ze nu zie

 • Eén of meer groepen vormen die 4 keer per jaar met elkaar hun verlangen willen doorspreken
 • de starten na de zomervakantie
 • en voor een periode van telkens een jaar, in stappen van vier maanden… daar concreet plannen voor te verkennen en bedenken
 • hierin elkaar ook te bemoedigen en te ondersteunen
 • waar gewenst vanuit het missionair steunpunt extra ondersteunt (materialen, ideeën, coaching)

Waar dat zinvol is gaan we werken met gast-sprekers en doen we ook werkbezoeken

Een missionaire definitie

Wanneer ik in bovenstaande tekst missionair schrijf bedoel ik dat als ‘integral mission’.
Dus het door elkaar heenlopende diaconale, missionaire, sjaloom-brengende werk dat we als beelddragers van God en als zout van de wereld mogen doen. In opdracht van onze Heer en met de hulp van de Geest.

Ben je geïnteresseerd? Wil je meer informatie? Heb je vragen?

Mail me, svp op missionair@ngk.nl
Of bel me op 06 28143918

Hartelijke groet!

Peter Wierenga

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt