Menu

Onze organisatie

Missionaire en Diaconale Zaken

Het Missionaire werk van de NGK is per 1 april gefuseerd met het deputaatschap Diaconale Zaken (DDZ).
Wij willen kerken helpen en stimuleren om getuigend en dienend aanwezig te zijn in de samenleving. We ondersteunen mensen en gemeenten om het goede leven met God uit te dragen en de waarden van het Koninkrijk zichtbaar, hoorbaar en tastbaar te maken.

Ons team bestaat uit deskundigen op theologisch, missionair, financieel en sociaal-maatschappelijk terrein. We hebben als taken ondersteuning te bieden aan evangelisten, kerkplanters, ouderlingen & diakenen en aan predikanten.
En uiteraard ook aan gemeenteleden.

Dat doen NGT en DDZ met name via het Diaconaal en het Missionair Steunpunt. Daarnaast ontwikkelen wij visie en beleid voor en vanuit onze kerken. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met anderen.

Het Missionair steunpunt is onderdeel van het NGT, benoemd door de Landelijke Vergadering van de NGK. Het DDZ is benoemd door de Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en door de Landelijke vergadering van de NGK.

organogram-8

Missionair Steunpunt

Het missionaire steunpunt van de NGK is een steunpunt voor evangelisatie, zending en pionieren. In het afgelopen jaren is de samenwerking met dit steunpunt sterk geïntensiveerd. Bij beide organisaties groeide de overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten zijn van dezelfde munt: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen. Door het delen van het evangelie in woorden en daden zullen de mensen in onze omgeving mogelijk iets opmerken van de liefde van Christus. Het evangelie, sociale betrokkenheid, kerk en buurt staan niet los van elkaar. Dat is wat ‘integral mission’ in houdt. Dit heeft in 2019 tot een integratie van het Missionaire Steunpunt en het Diaconale Steunpunt geleid.

Nederlands Gereformeerde Toerusting

Klik hier voor de visie en missie van het NGT

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt