Menu

Evangelisatie & Ik

Sacres Spaces regelen

Tjerk van Dijk loopt elke vrijdagochtend rond in Maastricht. De wijk waar hij woont is zijn zendingsgebied en de wekelijkse wandeltocht gaat door elke straat en via elke kroeg.

Overal is tijd voor een praatje, een hoofdknik of een kop koffie. Al wandelend bidt Tjerk voor de mensen, de gezinnen, de situaties. En in elk café neemt hij een kop koffie. ’De mensen moeten me leren kennen en aan me merken dat ik betrouwbaar en beschikbaar ben. Dan pas kan ik met ze in gesprek komen. Of zeggen ze ja op een uitnodiging voor de maaltijd’.

Je bent vast bekend met de volgende evangelisatievormen:

  • relatie-evangelisatie (je geloof uitdragen in je eigen netwerk),
  • kerkelijke evangelisatie (vanuit de kerk d.m.v. gastendiensten, zangavonden, Alpha of Emmaüs etc.),
  • evangelisatieacties (vakantiebijbelfeest, Bijbels uitdelen, auto-was project, etc.)
  • kerkplanting (kerkelijk activiteiten op een nieuwe locatie starten).

Sacred Space
De Sacred Space is een combinatie van de sterke punten van relatie- en actie-evangelisatie. Want relatie is belangrijk: van elke 100 bekeerlingen komen er 80 tot geloof vanwege christenen in hun omgeving. En actie (in beweging komen, mensen opzoeken) is tegenwoordig hard nodig, want de meeste mensen komen echt niet naar een kerk of naar jou toe! Vraag jezelf eens af: hoeveel niet-christenen zitten er in je netwerk? En wordt dat aantal groter of kleiner? Bill Hybels geeft aan dat het netwerk van christenen elk jaar christelijker wordt! Hoe langer je christen bent, des te minder niet-christelijke vrienden je krijgt. Is dat bij jou ook zo?Hoe ontstaan relaties met niet-christenen eigenlijk? Wanneer je bijvoorbeeld verhuist, een andere baan krijgt, een sportschool gaat
bezoeken. Of wanneer je er moeite voor gaat doen, door doelgericht elke week uit je eigen omgeving te gaan…
Nieuwe relaties ontstaan wanneer jij zelf iets nieuws gaat doen, als je in actie komt dus!

Open huis
Henk en Elmarie Bouma zijn in de wijk Kanaleneiland in Utrecht gaan wonen. 80% van de mensen daar komt uit Marokko. Henk en Elmarie leven en werken in Kanaleneiland om daar de vele moslims te bereiken met het evangelie. Hun huis is ingericht op Oosterse wijze: matten op de vloer, theeglaasjes met gouddruk en een stel waterpijpen op een dressoir. Hun eigen huis, hun moestuin, en de winkels in de wijk zijn de sacred space waar ze mensen ontmoeten, vriendschappen opbouwen en hun leven delen.

De term ‘Sacred Spaces’ is bedacht door Allen Hirsch en staat in het boek ‘The Shapings of Things to Come’. Een boek over de kerk van de toekomst en hoe die anders moet zijn dan de kerk zoals we die tot nu toe kennen. Samen met Michael Frost beargumenteert hij dat de kerk nu de gelegenheid moet grijpen om zich te ontdoen van de Constantijnse erfenis (kerk verbonden met macht) en opnieuw moet ontdekken wat Jezus met de kerk bedoelde. ‘Sacred spaces’ zijn daar voorbeelden van.

Stefan Paas schrijft in ‘Jezus als Heer in een plat land’ dat Nederland een zendingsland geworden is. De Sacred Space is de kleinste en meest dichtbije vorm van zending die ik ken. Je gaat er echt op uit, en toch verandert je dagelijks leven nauwelijks.Je hebt vast de voorbeelden van Sacred Spaces in de kaders al gelezen. Ik noem een aantal kenmerken:

Het zijn steeds locaties in je eigen omgeving, maar buiten de

  • kerk en buiten je eigen huis.
  • Het is een ontmoetingsplaats voor niet-christenen en christenen.
  • Het is een plaats waar een niet-christen zich snel thuis kan voelen.
  • Het is een vorm van dienstverlening waar de niet-christen direct belang bij heeft.
  • Het is vaak een kruising van ¬evangelisatie en diaconaat.
  • Je kunt er nieuwe relaties ¬beginnen en bestaande relaties verdiepen.

Denk er eens over na: is zoiets misschien wat voor jou? Er zijn initiatieven genoeg om je bij aan te sluiten. Of je neemt met een paar anderen zelf het initiatief. Ga er op uit, zoek de ruimte, want als jij daar bent, wordt deze heilig! Een Sacred Space.

Bijbel naast bierviltjes
Koos Staat (51), predikant, is elke donderdagmiddag een ‘stamgast’ in het Amsterdamse café Dante. Als evangelisatiepredikant is dit zijn inloopspreekuur. Hij is ‘dominee in Dante’. ‘Ik zeg in kerkdiensten en gesprekken altijd: Als iemand mij wil spreken: ik zit van twee tot vier in Dante’. Koos vertelt: ‘Elke week zijn er gemiddeld vijf mensen die komen praten. Soms hebben we wel eens spontaan een gesprek met iedereen tegelijk. Heel gezellig’. De sfeer is gemoedelijk en mensen schuiven gemakkelijk aan. En dat is precies de bedoeling!

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt