Menu

Kerkverlating & Toetreding

Rachel: Dit zijn mijn redenen

Terugkomen naar de kerk

Er zijn verschillende redenen waarom mensen terugkomen bij de kerk.
Rachel, die op haar 22e de kerk verliet, kwam op haar 27e weer in een kerk terug.

Rachel noemt de volgende 15 zaken.
De vetgedrukte regels schrijft ze, zijn voor haar het meest belangrijk geweest:

 1. Jezus
 2. Het dagboek dat ik aan tafel lees
 3. De vrouwen van de kerk die meteen langskomen als iemand ziek is, een baby krijgt, sterft: de warmte, de aandacht en de bloemen
 4. Avondmaal
 5. Andere zoekers die ik ontmoette, niet van de kerk misschien, maar wel gelovig  en die mijn vragen deelden
 6. De eerste preek die ik hoorde van een vrouwelijke dominee
 7. Mijn trots inslikken. En beseffen dat ik deel wil uitmaken van een gemeenschap. Met mensen die anders zijn dan ik
 8. Liturgie die klinkt als poëzie
 9. Mijn  ouders, met wie ik het vaak  niet eens ben, maar het aller- allerbeste lieten zien wat christelijk meeleven en wat genade is.
 10. Al die andere mensen die meeliepen op mijn weg
 11. Een paar bijzondere boeken
 12. Onze kerkplant (dochter gemeente) die faalde op papier, maar mijn leven veranderde en me hoop gaf op een kerk voor en met toekomst
 13. Vrienden met wie ik at, naar de film ging en sprak (zelfs soms over God!)
 14. Het sporadische, vaak moeizame kerkbezoek
 15. Genade, genade, genade, genade, genade, genade, genade

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt