Menu

Voor kring & wijk

Vier dimensies voor elke kring

Kerk en Kring

Hier lees je over twee locaties waar christenen elkaar systematisch ontmoeten: thuis en in de tempel. In kleine groepen en in grotere samenkomsten.

Die kring is zeker in onze tijd dé plek waar onderlinge relaties en het dienen van God vorm kunnen krijgen.

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vreugde. Ze loofden God, stonden in de gunst bij het hele volk en de Heer breidde hun aantal dagelijks uit. (Hand 2)

Theorie

Vier aandachtsgebieden

KerkKringen hebben heel vaak de neiging slechts twee van deze vier vorm te geven.

 • het leven in de groep
  Het zijn de wijkgroepen en kringen die vooral inzetten op onderlinge ontmoeting, maaltijden, klussen bij elkaar thuis, wandelen, etc.
 • het leven met God
  Hier besteedt de groep vooral aandacht aan gebed en /of Bijbelstudie. Ook veel verenigingen (mannen en vrouwen) en catechese-groepen zijn feitelijk één-dimensionale kringen.

Volgens mij zijn er twee aandachtsgebieden waar maar weinig groepen en kringen zich op richten in protestantse kerken:

 • Er zijn voor de grotere gemeenschap van de kerk
  Een vaste groep mensen die met elkaar optrekt om in de gemeente samen een taak te vervullen. Een kring van muzikanten, bijvoorbeeld. Of een groep die er voor koos alle jongeren te begeleiden in pastoraat.
  Ik reken hier ook de eendimensionale kring van diakenen of ouderlingen bij. Deze groepen richten zich expliciet op de gemeenschap als geheel. En de andere drie dimensies zijn vaak vrijwel afwezig in deze groepen.
 • Er zijn voor de wereld om je heen
  Dit betreft groepen die elkaar helpen om persoonlijk missionair/diaconaal te leven. Of een groep die juist sámen actief is richting niet-christenen. Bijvoorbeeld om te proberen een nieuwe missionaire gemeenschap te vormen.
De 'samenhang' van Mike Breen
Van Breen naar kring
Wordt vier-dimensionaal
Leef vier-dimensionaal en kies je kern
Kringen in de kerk als regenboog van hoop

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt