Menu

Evangelisatie & Ik

Wat is mijn evangelisatiestijl?

Hoe ontdek ik mijn stijl van evangeliseren?

Wanneer je je eigen stijl van evangeliseren wilt ontdekken kun je het bijvoorbeeld deze test doen.

De test geeft iets weer van waar jij je het meeste bij thuis voelt…in relatie en contact met mensen. En wat jouw ‘natuurlijke manier is’ waarop je als christen een ander mens iets van God laat zien of ontdekken.

Daarnaast denk je na over jezelf en je ervaringen… wanneer voel jij je op je gemak met mensen? Wat doe je dan? Wat straal je uit? Waar ben je goed in. Bespreek dat ook eens met iemand die jouw goed kent! Daarnaast kun je over elke stijl meer informatie en voorbeelden vinden op onze site! Lees eens wat meer over wat jou uniek maakt!

De resultaten van de test en van je nadenken voeg je bij elkaar: beschrijven ze jou? Dan weet je iets meer over hoe God je op een heel natuurlijke, bij jou persoonlijk passende manier kan gebruiken voor zijn werk. Dat is de kracht van je stijl kennen. Je vervolgens daar ook mee inzetten… dat is die kracht ook gebruiken!

Als groep kun je afspreken allemaal persoonlijk de test te doen en de resultaatmail te bespreken op een gespreksavond. Je zult ontdekken dat sommige stijlen veel vaker aanwezig zijn dan andere. En .. ook leuk … een ander zal tegen je zeggen “zie je wel, dat is waarom…”

Welke stijlen zijn er?

Als christen kun je onderzoeken ‘Hoe heeft God me gemaakt?’ en ‘Hoe kan ik me inpassen in zijn plannen?’ Christenen zijn bedoeld als licht op een berg. Maar geen lamp is hetzelfde… gelukkig niet! Elke lamp heeft z;’n eigen karakter en z’n eigen verlichtingsgebied.

In onze online test kun je jouw evangelisatiestijl(en) ontdekken. Als het goed is, zie je welke stijlen het meest bij jou passen… en kun je daarna kiezen hoe je die gave en stijl zo goed mogelijk in kan zetten

Confronterend

Typering:
zelfverzekerd, vrijmoedig, direct, gaat recht op het doel af, heeft duidelijke denkbeelden en sterke overtuigingen

Voorbeeldtekst:
1 Thes 4:1 en 2: Jullie moeten leven zoals God het wil. Ik heb jullie verteld hoe je dat moet doen, en jullie doen dat ook al. Maar het moet nog beter. Jullie kennen de regels die ik jullie in opdracht van de Heer Jezus gegeven heb.

Bijbels voorbeeld:
Petrus in Hand. 2. Petrus is op de Pinksterdag de woordvoerder van de apostelen. De juiste man op de juiste plaats. In niet mis te verstane bewoordingen laat hij de joden weten dat zij de Messias hebben gekruisigd en dat ze zich moeten bekeren en dat ze Hem moeten aanroepen om vergeving te vragen.

Voorbeelden van de evangelisatie stijlen

Getuigend
Dienend
Intellectuele
Persoonlijke
Uitnodigende

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt