Menu

Kerkverlating & Toetreding

We noemen ze 'randkerkelijk'

We wilt als kerk contact met mensen in ‘de rand’ van je gemeente. Sommige mensen zie je (haast) nooit, ze doen nergens aan mee… Je zou zo graag willen dat deze mensen (weer) deel gaan uitmaken van de kerk als geloofsgemeenschap.

Je loopt als gemeentelid, ouderling, dominee of pastoraal werker aan tegen …

 • de kritiek die sommige mensen hebben op de kerk, de kerkdienst en kerkmensen
 • het feit dat mensen je niet op bezoek willen hebben
 • mensen die zeggen dat ze zeker geloven, maar de kerk er niet bij nodig hebben
 • de opmerking dat ze liever ‘hour of power’ kijken op zondagochtend
 • en ga zo maar door…

Tussen de 20% en 50% van een gemeenschap lijkt soms nauwelijks betrokken.

We noemen deze mensen randkerkelijk.
Over die woordkeuze valt meer te zeggen. Dat lees je hier…

Juist als je heel graag met deze groep mensen aan de slag wilt. Als je graag als kerk weer met mensen in contact wilt komen… dan kan het waardevol zijn met elkaar over dit onderwerp eens na te denken…

Als evangelisatieconsulent heb ik een avondprogramma gemaakt (zie powerpoint hieronder) waarin we ons met elkaar bezinnen:

 1. op redenen van mensen om niet mee te doen
 2. welke invloed onze manier van kerk-zijn en ons denken over de rand heeft op onze houding
 3. Wat redenen kunnen zijn waarom mensen mogelijk wel weer betrokken raken
 4. En wat jij daarin voor een rol kan spelen

Speciale aandacht is er voor de ‘afhakers’ in de leeftijd van 15 tot 30.
Daar spelen vaak heel andere zaken:

 • Geloof willen jongeren ontdekken: maar kan dat wel in het systeem van je kerk?
 • Als relaties vreselijk belangrijk zijn… zou je dan plekken voor ontmoeting kunnen ontwikkelen met de jongeren samen?
 • Veel ouderen geloven door te lezen en te luisteren… jongeren leren vaak geloven door te doen… Is er in je gemeente  ruimte voor allebei?

Lees hier meer over achtergronden

Missionair Steunpunt is

Peter Wierenga

Teamleden van Missionair Steunpunt